AKTUALNOŚCI

Kontynuacja prac przy obwodach wtórnych

Zarówno w maju jak i w czerwcu, prowadzono prace związane z modernizacją SSIN SE 400/220/110kV Mikułowa. Ostatnio zmodernizowano:

- pola 110kV Lubań, Bartoszówka, Sprzęgło SPP, T5,

- pola 220kV Blok 5, Blok 2,

- układy ogólnostacyjne FT03,

 

Jednocześnie, w zakresie dróg, budynków, odwodnienia i ogrodzenia, wykonawca zakończył juz prace budowlane. Na ukończeniu są prace związane z instalacją SOT oraz z instalacją urządzeń łączności. Równolegle, w dalszym ciągu prowadzone są prace związane z wykonywaniem mikro i makro niwelacji oraz zazielenieniem na terenie rozbudowywanej rozdzielni 400 kV.

Wystawa o inwestycji

Tablica informacyjna poświęcona prowadzonej przez SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. inwestycji została ponownie udostępniona w Urzędzie Gminy Sulików. Na planszy znajdują się najważniejsze informacje o zadaniu. Zachęcamy do oglądania.

Prace przy obwodach wtórnych

Od kwietnia trwają prace związane z wykonywaniem obwodów wtórnych w rozdzielni 220 kV Mikułowa. Dotychczas wymieniono zabezpieczenia oraz sterowniki w polach: Pole linii blokowej nr 9 „G4” oraz pole autotransformatora AT3 220/110/15kV nr 3. Rozpoczęto też modernizację obwodów wtórnych w rozdzielni 110 kV kV Mikułowa. W ramach tych prac wymieniono sterowniki polowe w polu autotransformatora AT3 220/110/15kV – pole nr 13; w polu transformatora T6 110/220kV – pole nr 12 oraz w polu pomiaru napięcia Sekcja „A” PN-A.


Równolegle prowadzone są prace związane z wykonywaniem niwelacji na terenie rozbudowywanej rozdzielni 400 kV.

Zakres prac przeprowadzonych w marcu

W marcu przeprowadzono modernizację obwodów wtórnych (wymiana zabezpieczeń oraz sterowników) w polach: Pole nr 14-15 Łącznika Szyn Poprzeczno-Podłużnego (SPP), Pole pomiaru napięcia Sekcja „A” PN-A oraz Pole pomiaru napięcia Sekcja „B” PN-B. Rozpoczęto także modernizację obwodów wtórnych  w rozdzielniach 110 kV i 220 kV.

Jednocześnie prowadzone są prace związane z modernizacją istniejących potrzeb własnych w budynku przekaźnikowni na terenie stacji oraz prace, w ramach których wykonywana jest niwelacja w polach 9,10 i 11 (pola przesuwników fazowych PF1 - PF2) oraz w polach 15, 18 znajdujących się w rozbudowywanej rozdzielni 400 kV.

Wykonawca zakończył też montaż instalacji telefonii oraz stacji bazowych DECT na terenie stacji.Ciąg dalszy prac przy polach rozdzielni 220 kV

Wykonawca pozyskał już komplet wymaganych pozwoleń na użytkowanie dla wydanych dotąd pozwoleń na budowę.

W zakresie prac budowlanych, na stacji trwają prace związane z montażem obwodów wtórnych w modernizowanych polach rozdzielni 220 kV. Dotąd zmodernizowano pola nr 11-12 Łącznik szyn SPA, Pole nr 25-26 Łącznik szyn SPB, Pole nr 24 Leśniów. Dodatkowo prowadzona jest niwelacja terenu w polach 9, 10, 11 – pola przesuwników fazowych PF1-PF. Ponadto Wykonawca realizuje działania związane z modernizacją wybranych elementów w starym budynku przekaźnikowni na terenie stacji Mikułowa.

Poniżej prezentujemy zdjęcia dokumentujące przeprowadzone dotąd prace modernizacyjne na polach rozdzielni 220 kV:
Archiwum aktualności