AKTUALNOŚCI

Zakres prac przeprowadzonych w sierpniu

W sierpniu zakończono modernizację linii blokowej 220kV Generator nr 3, pole nr 7. Wykonawca w dalszym ciagu prowadiz jednak prace modernizacyjne w zakresie inii blokowej 220 kV Generator nr 9, pole nr 22 oraz Linii blokowej 220 kV Generator 8, pole nr 21.

Równoczesnie nadal prowadzone są prace związane z wykonywaniem mikro i makro niwelacji oraz zazielenieniem na terenie rozbudowywanej rozdzielni 400 kV

Prace idą zgodnie z harmonogramem

W lipcu zmodernizowano pola 110 kV Turów 1, Turów 2, Bolesławiec – Matejki oraz Bolesławiec – Tysiąclecia. Jednocześnie trwają prace związane z modernizacją SSIN SE 400/220/110kV Mikułowa w zakresie linii blokowej 220 kV Generator nr 9, pole nr 22 oraz linii blokowej 220 kV Generator 8, pole nr 21.

Ponadto, w dalszym ciągu prowadzone są prace związane z wykonywaniem mikro i makro niwelacji oraz zazielenieniem na terenie rozbudowywanej rozdzielni 400 kV.

Dodatkowo. zgłoszono zakończenie budowy oraz przystąpienie do użytkowania w zakresie pozwoleń wydanych przez Wojewodę Dolnośląskiego nr I-P-183/15 oraz nr I-P-184/15 dla „Rozbudowy i modernizacji stacji 400/220/110kV Mikułowa – Etap II i III. Uzyskano też zawiadomienia o zakończeniu postępowania.


Kontynuacja prac przy obwodach wtórnych

Zarówno w maju jak i w czerwcu, prowadzono prace związane z modernizacją SSIN SE 400/220/110kV Mikułowa. Ostatnio zmodernizowano:

- pola 110kV Lubań, Bartoszówka, Sprzęgło SPP, T5,

- pola 220kV Blok 5, Blok 2,

- układy ogólnostacyjne FT03,

 

Jednocześnie, w zakresie dróg, budynków, odwodnienia i ogrodzenia, wykonawca zakończył juz prace budowlane. Na ukończeniu są prace związane z instalacją SOT oraz z instalacją urządzeń łączności. Równolegle, w dalszym ciągu prowadzone są prace związane z wykonywaniem mikro i makro niwelacji oraz zazielenieniem na terenie rozbudowywanej rozdzielni 400 kV.

Wystawa o inwestycji

Tablica informacyjna poświęcona prowadzonej przez SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. inwestycji została ponownie udostępniona w Urzędzie Gminy Sulików. Na planszy znajdują się najważniejsze informacje o zadaniu. Zachęcamy do oglądania.

Prace przy obwodach wtórnych

Od kwietnia trwają prace związane z wykonywaniem obwodów wtórnych w rozdzielni 220 kV Mikułowa. Dotychczas wymieniono zabezpieczenia oraz sterowniki w polach: Pole linii blokowej nr 9 „G4” oraz pole autotransformatora AT3 220/110/15kV nr 3. Rozpoczęto też modernizację obwodów wtórnych w rozdzielni 110 kV kV Mikułowa. W ramach tych prac wymieniono sterowniki polowe w polu autotransformatora AT3 220/110/15kV – pole nr 13; w polu transformatora T6 110/220kV – pole nr 12 oraz w polu pomiaru napięcia Sekcja „A” PN-A.


Równolegle prowadzone są prace związane z wykonywaniem niwelacji na terenie rozbudowywanej rozdzielni 400 kV.Archiwum aktualności